VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Azbest ve stavebnictví, průmyslu a domácnostech

Nehořlavostí a značné žáruvzdornosti se využívalo k výrobě různých stavebních materiálů.  V minulosti byly v České republice s obsahem azbestu vyráběny střešní krytiny, exteriérové a interiérové velkoplošné desky, sendvičové desky, tzv. boletické panely, azbestové nástřiky na ocelové konstrukce, asfaltové pásy, izolační šňůry, těsnění k součástem strojů, izolace v letadlech, lodích, lokomotivách, tramvajích, starších automobilech; dále vodovodní a kanalizační potrubí a řada dalších výrobků.

Pro české budovy byly typickými a široce rozšířenými výrobky s obsahem azbestu Eternit (rovná nebo vlnitá střešní krytina), obvodové pláště budov, zejména tzv. boletický panel, azbestocementové vodovodní nebo kanalizační potrubí. 

Obvodový plášť (tzv. boletický panel), obytný dům s eternitovou krytinou, azbestocementová odpadní roura, azbestocementové desky na lávkách silových kabelů.

V českých domácnostech se stále ještě najdou azbestové nehořlavé zástěny, podložky pod lokální zdroje tepla a pečící trouby; řada dalších užitkových předmětů s obsahem azbestu. 

V příloze jsou uvedeny stavební materiály s obsahem azbestu, které se vyráběly na území dnešní České republiky, resp. Slovenské republiky.

Zdroj: Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (MŽP, 2018)