VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Spolupráce se středními odbornými a vysokými školami

Česká asociace pro odstranění azbestu, zapsaný spolek (dále jen „ČAPOA“) si váží a chce spolupracovat se středními odbornými školmi a vysokými školami, zejména technického zaměření, aby podpořila studijní programy a další akce a aktivity, které budou vychovávat pro obor odstraňování azbestu nové odborníky.

Jedná se výchovu kvalifikovaných pracovníků pro provádění sanace azbestových materiálů, ale i speciality pro provádění průzkumu na výskyt azbestu či měření početní koncentrace respirabilních azbestových vláken v terénu,

V průběhu roku 2018 budou navázány kontakty s vybranými školami a bude jim nabídnuta spolupráce na výše uvedeném tématu.

Školská zařízení, s nimiž bude uzavřena spolupráce, budou uvedeny na této stránce. Stejně tak akce pro podporu vzdělávání v oboru, kterým se ČAPOA zabývá.