VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Co je azbest

Azbest je označení pro skupinu přirozeně v přírodě se vyskytujících vláknitých silikátů.

Dvě hlavní morfologické formy jsou

  • serpentiny (chryzotyl)
  • a amfiboly (amozit, aktinolit, krokydolit, tremolit, antofylit). (1.1)

Azbest má mimořádné fyzikálně – chemické vlastnosti, jako je odolnost vůči vysokým teplotám, oxidaci, korozi. Díky tomu byl v minulosti celosvětově velmi hojně používán jako součást stavebních, izolačních a těsnících materiálů. Historie používání azbestu sahá hluboko do minulosti. Masivní cílevědomá těžba azbestu začala počátkem 20. století a v 70. letech 20. století dosáhla světová produkce azbestu maxima.  Přes 90 % všeho vytěženého azbestu bylo použito ve stavebnictví.

Dnes se azbest těží v zejména Číně, Jižní Africe a v Rusku. V řadě zemí nebyl dosud vydán zákaz jeho používání.

V České republice platí zákaz vyrábět, dovážet, prodávat a záměrbě přidávat do výrobků od roku 1995.

Azbestové minerály v kamenivu

V geologickém útvaru České tabule ve Střední Evropě se vyskytují horniny s přirozeným obsahem azbestových minerálů, které byly vytvořeny zejména během přeměny hornin v pozdějších geologických obdobích.

V České republice je výskyt hornin s obsahem azbestových minerálů relativně četný.

V případě, když jsou základní horniny vhodné ke stavebním účelům, např. čediče, jsou dobývány v kamenolomech. Zde jsou příměsi azbestových minerálů nežádoucí, neboť kontaminují vnější prostředí nejen kamenolomů, ale také lokalit, kde jsou aplikovány, resp. přes které jsou převáženy.