VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Členství

Česká asociace pro odstranění azbestu je otevřena každému zájemci o členství, který souhlasí s jejími stanovami, principy a cíli, přijme Etická pravidla ČAPOA a splňuje odborné předpoklady uvedené ve Stanovách v § 3, odst. 1.

Členem ČAPOA se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má o členství zájem, která je zapsána v obchodním nebo živnostenském rejstříku, je vlastníkem živnostenského oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (ŽONOO) a která na území České republiky vyvíjí pravidelnou podnikatelskou činnost alespoň v některém z těchto oboru činností:

  • provádění inspekce výskytu azbestu (akreditace ČIA),
  • provádění řádné sanace azbestu (ŽONOO),
  • inspekce účinnosti sanace azbestu (akreditace ČIA),
  • transport azbestu jako nebezpečného odpadu na skládku nebezpečného odpadu (ŽONOO),
  • provozování skládek nebezpečného odpadu určených k ukládání azbestu (ŽONOO),
  • ochrana zdraví a životního prostředí, kvalita prostředí,
  • výzkum a vývoj voblasti azbestu.

Dále žadatel o členství bude souhlasit s podmínkou, že bude během členství v ČAPOA poskytovat služby v souladu s právními předpisy ČR týkajícími se oblasti azbestu a bude souhlasit s provedením auditu své vybrané zakázky inspekčním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci o.p.s.(ČIA).

Žádost o členství a postup projednávání žádosti probíhá podle tohoto postupu.