VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Orgány České asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA)

Podle Stanov České asociace pro odstranění azbestu (dále jen „Asociace“), které byly schváleny valnou hromadou dne 28. listopadu 2017, jsou jejími orgány:

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.

Představenstvo

Řídí Asociaci v období mezi valnými hromadami

Předseda představenstva a místopředseda představenstva

Předseda představenstva a v rozsahu pravomocí vyplývajících ze Stanov místopředseda představenstva konají jménem Asociace a řídi výkonného ředitele 

Předseda představenstva: Jiří Malík
Místopředsedkyně představenstva: Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.
Člen představenstva: Petr Matějka 

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel vede sekretariát Asociace, plní úkoly zadané představenstvem, koordinuje činnosti Asociace a jejich pracovních skupin a odborných sekcí. Výkonný ředitel zastupuje Asociaci vůči mediím a je jejím tiskovým mluvčím.

Výkonný ředitel: Ing. Aleš Soukup, CSc.