VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Struktura Asociace

Podle Stanov České asociace pro odstranění azbestu (dále jen „Asociace“), které byly schváleny valnou hromadou dne 28. listopadu 2017, je její struktura následující:

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.

Členská schůze

Členská schůze se svolává ke konkrétním tématům nebo projektům. Usnesení členské schůze je závazné pro všechny členy Asociace.

Představenstvo

Představenstvo je složeno z předsedy, místopředsedy a člena představenstva. Představenstvo řídí Asociaci v období mezi valnými hromadami. Představenstvo řídí výkonného ředitele.

Sekretariát ČAPOA

Sekretariát vede výkonný ředitel. Zajišťuje chod Asociace po stránce administrativní, organizační, hospodářské a technické. Zajišťuje kontakt a informování členských firem Asociace.

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel plní úkoly vyplývající ze Stanov a úkoly zadané představenstvem, koordinuje činnosti Asociace a řídí činnost sekretariátu Asociace. Výkonný ředitel zastupuje Asociaci vůči mediím a je jejím tiskovým mluvčím.

Pracovní skupiny

  1. Pracovní skupina pro legislativu a etiku
  2. Pracovní skupina pro technické záležitosti a známku kvality
  3. Pracovní skupina pro vnější působení
  4. Pracovní skupina ad hoc pro iniciaci a implementaci programů a projektů

Odborné sekce

  1. Odborná sekce „Azbest“
  2. Odborná sekce „Zdravotní rizika a kvalita prostředí“
  3. Odborná sekce „Vzdělávání“