VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Co musí provést projektant

Povinnosti projektanta je zjistit, zda stavba obsahuje azbest a azbestové materiály a tyto informace zahrnout do projektové dokumentace.

  1. Projektant se nejprve seznámí s historie stavby a to na základě písemných dokumentů, případně ústní svědectví.
  2. Pokud výstavba se uskutečnila v období, kdy se používaly azbestové materiály nebo byly realizovány různé úpravy v období do roku 2000 musí projektant zadat provedení stavebně – technického průzkumu, aby vyloučil, že stavba obsahuje azbest a azbestové materiály.
  3. Stavebně technický průzkum na výskyt azbestu zadává akreditované firmě, resp. jejímu oprávněnému akreditovanému inspekčnímu orgánu. V České republice takovouto akreditaci uděluje výhradně Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA)
  4. Zprávu o přítomnosti nebo naopak nepřítomnosti azbestu a azbestových materiálů přikládá k projektové dokumentaci stavby