VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

ČESKÁ ASOCIACE PRO ODSTRANĚNÍ AZBESTU, zaspaný spolek

Vznikla na zákládající valné hromadě členských firem konané dne 27. listopadu 2017 v Praze.

Byla registrována ve spolkovém rejstřídku Městského soudu v Praze, dne 22.12.2017 a je zapsána v oddílu 1, vložce č. 69581

Název Česká asociace pro odstranění azbestu, zapsaný spolek
Právní forma  Zapsaný spolek
Sídlo  Sokolovská 270/201, Praha 9 – Vysočany
IČ  06709052
Statutární zástupce  Ing. ALEŠ SOUKUP, CSc.
Zasílací adresa: Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6