VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Dobrovolné dohody

Členské firmy České asociace pro odstranění azbestu (dále jen „ČAPOA“) vypracují, projednají a uzavřou  tzv. dobrovolné dohody se závazkem vykonávat veškeré práce a služby v souladu s konkrétními dokumenty jako jsou zákony, normy, metodické postupy, doporučení apod.

O konkrétních dobrovolných dohodách budeme informovat.