VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Pracovní skupiny

Valná hromada členských firem České asociace pro odstranění azbestu (dále „ČAPOA“) konaná dne 18. ledna 2018, ustavila následující pracovní skupiny:

  1. Pracovní skupina pro legislativu a etiku

Předmět činnosti:

Sleduje vývoj legislativy a navrhuje po diskusi se zástupci členských firem její úpravy a formuluje legislativní iniciativy.

Organizuje oficiální lobbying pro tyto návrhy a sleduje legislativní proces na úrovni resortů, vlády a v Parlamentu

  1. Pracovní skupina pro technické záležitosti a známku kvality

Předmět činnosti:

Shromažďuje technické předpisy, včetně zahraničních a evropských, pro řádné provádění diagnostiky a sanace azbestu; vytváří doporučený „nejlepší postup“ pro potřeby tržních subjektů.

Rozpracovává záměr vytvořit „Známku kvality“ firem diagnostiky a sanace azbestu, které plní kvalitativní požadavky definované pro systém „Známky jakosti“ 

  1. Pracovní skupina pro veřejné působení

Předmět činnosti:

Sleduje mediální odezvy.

Vytváří strategii veřejné prezentace Asociace,

Vytváří aktuální témata pro medializaci a jejich formát.

Připravuje odborné akce pro veřejnost.

  1. Pracovní skupina ad hoc pro iniciaci a implementaci programů a projektů

Předmět činnosti:

Diskutovat možnosti založení konkrétních programů a projektů s cílem vytvořit podmínky a motivaci veřejných i podnikatelských subjektů provádět řádně sanaci azbestových materiálů a s tím spojené služby v oblasti azbestu v souladu s legislativou ČR s přihlédnutím k legislativě EU.