VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Jak poznat firmu, která je kvalifikovaná řádně provést sanaci azbestu

Firma, která je způsobilá provést řádně sanaci azbestových materiálů, musí předložit:

  •  živnostenské oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem,
  • doložit, že má k dispozici nezbytné technické zařízení a pomůcky, které vyžaduje práce s azbestem,
  • doložit, že má kvalifikované a aktuálně proškolené pracovníky pro práci s azbestem,
  • doložit, že má k dispozici dostatek certifikovaných osobních ochranných pracovních pomůcek pro všechny pracovníky, kteří budou odstraňovat azbest a vstupovat do ochranného pásma,
  • doložit reference z předchozích realizací zakázek na odstraňování azbestu, případně s provedenou inspekcí účinnosti sanace azbestu.