VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider
Azbest má mimořádné fyzikálně – chemické vlastnosti, jako je odolnost vůči vysokým teplotám, oxidaci, korozi. Díky tomu byl v minulosti celosvětově velmi hojně používán jako součást stavebních, izolačních a těsnících materiálů.
Číst více...
Nehořlavostí a značné žáruvzdornosti se využívalo k výrobě různých stavebních materiálů.  V minulosti byly v České republice s obsahem azbestu vyráběny střešní krytiny, exteriérové a interiérové velkoplošné desky, sendvičové desky, tzv. boletické panely..
Číst více...