VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider
Pro práci s azbestem jsou v ČR a zemích EU stanovena přísná pravidla, která mají chránit pracovníky, provádějící práce s materiály obsahujícími azbest a další práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu. Stejně přísná pravidla mají chránit i okolní prostředí.
Číst více...
Stavebně technický průzkum na výskyt azbestu se provádí před zahájením prací a jeho výsledek je zohledněn projektantem v projektu a v příslušné žádosti o stavební povolení.
Číst více...
Bezaszbestové vnitřní prostředí je ve smyslu legislativy ČR takové prostředí, které neobsahuje azbestová vlákna, resp. jejich početní koncentrace nepřesahuje stanovený hygienický limit.
Číst více...