VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider
Azbest je podle mezinárodní klasifikace Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO)  a Evropské dohody o označování a klasifikaci chemických látek (REACH)  uznán za karcinogenní a mutagenní látku (třída A1), která je riziková pro lidský organismu.
Číst více...
Nebezpečnost azbestu pro lidský organismus tkví v malých rozměrech jeho vláknitých struktur, které se v definovaném případě nazývají respirabilní vláknité částice (viz rámeček). 
Číst více...

Rizikem je jakákoli expozice, tedy vdechování,  respirabilními azbestovými vlákny a to jak na pracovišti, tak v místech, kde se mohou azbestová vlákna nekontrolovatelně uvolňovat.

Profesionální expozice – vdechování respirabilních azbestových vláken na pracovišti, a to např. v 

Číst více...