VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Kde uplatnit stížnost na nesprávný postup při sanaci azbestu

Pokud je občan poznatek o nesprávném postupu při odstraňování azbestu v jeho okolí, tedy o trestném činu, v souladu se správním řádem ČR se obrátí na nejbližší služebnu Policie ČR.

Policie ČR

  • Případ zdokumentuje a postoupí k řešení příslušnému správnímu orgánu.

Krajská hygienická stanice

  • Provede kontrolu a může zahájit správní řízení

Česká inspekce životního prostředí

  • Provede kontrolu na místě vzniku odpadu, během přepravy azbestového odpadu nebo při jeho uložení a při shledání přestupku může zahájit správní řízení