VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Kdo může provádět sanaci azbestu a související činnost

Sanaci azbestu a azbestových materiálů může provádět oprávnění fyzická nebo právnická osoba, která se prokáže platným živnostenským oprávněním pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Transport a ukládání azbestového materiálu (odpadu) na skládku nebezpečného odpadu, která má k tomuto oprávnění, může provádět pouze fyzická nebo právnická osoba, která má platné živnostenské oprávnění pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Průzkum na výskyt azbestu a inspekci účinnosti sanace azbestu může provádět fyzická nebo právnická osoba, která má příslušnou akreditaci od Českého Institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

Měření početní koncentrace azbestových vláken může provádět fyzická nebo právnická osoba, která má příslušnou akreditaci od Českého Institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).