VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Česká asociace pro odstranění azbestu, zapsaný spolek

Adresa:          Milady Horákové 116/109

                       160 00 PRAHA 6

Tel.                 736 506 061

E-mail:           info@capoa.cz

Web:              www.capoa.cz

Dopravní spojení:

  • metro „A“, stanice Hradčanská
  • tramvaj – 1,2,8,18,20,25,26;
  • autobusy MHD i dálkové