VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Neohlášení prací s azbestem na hygienickou stanici

Stavebník dokládá výsledek stavebně – technického průzkumu na výskyt azbestu z žádosti o stavební povolení, resp. souhlasu s odstraněním stavby.

Stavební úřad požádá o odborné stanovisko místně příslušnou hygienickou stanici (KHS). Ta vydá technologické podmínky realizace prací s azbestem. Tyto se stávají součástí rozhodnutí stavebního úřadu.

V případě zanedbání této povinnosti stavebníka a firmy provádějící stavbu, hrozí správní řízení vůči těmto osobám.

Závažnější je však ohrožení zdraví, všech, kteří stavební činnost bez příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek, školení a lékařských prohlídek apod. provádějí, všech ostatních, kteří se na stavbě pohybuji (profesionální expozice), ale všech, kteří se z různých občanských důvodů pohybují nebo musí pohybovat v blízkém i vzdáleném okolí staveniště (neprofesionální expozice), kde se bez příslušného ohlášení pracuje s azbestem.