VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Neprovedení stavebně-technickéh průzkumu na výskyt azbestu

Stavebně technický průzkum na výskyt azbestu je základním krokem pro případnou řádnou sanaci azbestu a zamezení ohrožení zdraví pracovníků na stavbě i občanů, kteří se mohou v okolí stavby pohybovat.

Neprovedení stavebně technického průzkumu na výskyt azbestu je základním pochybením, z něhož pramení následné problémy, zejména výskyt závažných rizik ohrožení zdraví pracovníků působících na stavbě v různých profesích, stejně jako ohrožení zdraví veřejnosti, která se v okolí staveniště, kde se odstraňují materiály s obsahem azbestu, pohybují.

Stavebně technický průzkum určí druh a výskyt azbestových materiálů, obsah azbestu určí laboratorní analýzou podle mezinárodních norem.

Řádný postup: Objednání oprávněné právnické osoby – inspekčního orgánu s příslušnou akreditací