VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Nerealizace opatření k zabránění úniku azbestových vláken

Úniku azbestových vláken d okolního prostředí se zabrání vybudováním tzv. kontrolovaného pásma a dalšími opatřením (stabilizace a inkapsulace azbestového odpadu) přísně v souladu s normami a příslušnou legislativou. Zásadní je také zvolený technologický postup, k němuž se vyjadřuje místně příslušná hygienická stanice 

PŘÍKLADEM NEGATIVNÍ PRAXE ČASTÉ V ČR MOHOU BÝT:

2. Neúčinně vytvořené kontrolované pásmo při provádění sanace azbestu z opláštění budovy. Tomto případě došlo jak k nekontrolovanému úniku rizikových respirabilních azbestových vláken do okolního prostředí, ale také do vnitřních prostor budovy, kde pokračovala pracovní činnost zaměstananců (Praha 2016)