VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Nesprávné nakládání s azbestovým odpadem

Jedná o nedodržení zákonných pravidel, že odstraněný azbestový materiál se ukládá do neprodyšných velkoobjemových vaků a tzv. materiálovou propustí, kde je povrch vaku dočištěn, opouští kontrolované pásmo. Převod zajišťuje firma s živnostenským oprávněním k nakládání s nebezpečnými odpady.

Negativním, ale výjimečným, příkladem zacházení s azbestovým odpadem je stavební recyklát, který tvoří stavební odpad s různorodým azbestovým materiálem k dalšímu stavebnímu využití (někdy se i prodává).

Další příklady nesprávného nakládání s azbestovými odpady z praxe:

Převoz zabalených tzv. boletických panelů

Manipulace s nezabaleným a nestabilizovaným azbestovým odpadem je ohrožením okolního prostředí