VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Nesprávné postupy při odstraňování azbestových materiálů

Příklady nesprávné praxe při odstraňování azbestové zátěže jsou v ČR více než četné. Zde jsou některé z nich:

1. Neodborné odstraňování azbestocementových desek z fasády opláštění budov

2. Demontáž azbestocementových desek a odpadní roury v bytovém domě

3. Azbestový odpad uložen v nesprávným způsobem v nesprávném obalu a odvážen na nesprávném přepravním prostředku