VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Proč je azbest zdravotním rizikem

Nebezpečnost azbestu pro lidský organismus tkví v malých rozměrech jeho vláknitých struktur, které se v definovaném případě nazývají respirabilní vláknité částice (viz rámeček). 

 

Rozměry respirabilní vláknité částice jsou:

délka > 5 μm, průměr < 3 μm, poměr délka/průměr > 3/1

 

Zdravotně riziková azbestová vlákna se dostávají hluboko do plic s vdechovaným vzduchem. V plicních sklípcích se respirabilní vlákna deponují a vyvolávají místní reakci, mohou být prekurzory karcinogenního bujení.

Expozice, tedy vdechování respirabilních azbestových vláken, je příčinně spojeno s těmito hlavními onemocněními:

  • Azbestóza
  • Karcinom plic
  • Karcinom pohrudnice (Mezoteliom pleury)
  • Karcinom hrtanu
  • Karcinom ovárií

Azbest je záludný především tím, že vystavení (expozice) jeho účinkům se neprojeví hned, ale vývoj těchto forem nádorovitého onemocnění může trvat 10–40 letech. I přes zákaz jeho používání ve většině zemí před rokem 2000 (v řadě zemí ještě není zakázáno používání azbestu v Číně, Brazílii, Indi; v Rusku dokonce jeho spotřeba stoupá), jsou dosud hlášeny desítky tisíc úmrtí vlivem expozice azbestovými vlákny ročně po celém světě. Trend onemocnění vlivem azbestu byl už zvrácen v USA a Japonsku, kde byl zákaz používání vydán již v 80. letech minulého století.

Světová zdravotnická organizace OSN (WHO) uvádí, že v Evropě je každoročně zaznamenáno 20 až 30 tisíc onemocnění spojených s azbestem a odhaduje, že do roku 2030 zemře v Evropě na mezoteliom pleury více než 300 tisíc osob. Toto číslo se týká, bohužel, i České republiky.