VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Ukládání azbestového odpadu mimo určené skládky

Ukládání azbestového odpadu mimo určené skládky, tj. skládky nebezpečného odpadu je trestné.

Stejně tak je trestné ukládání azbestového odpadu na ostatní skládky, které nejsou určeny k ukládání azbestového odpadu.

Zákon o odpadech č. 185/2001 sb., o odpadech a další legislativní dokumenty specifikují postihy, které za ukládání azbestového odpadu mimo určení skládky jsou udělovány Českou inspekcí pro životní prostředí.